Reference a projekty

KerrHawe
Zdravotnictví
Popis:
 • Internet aplikace – prezentace produktového katalogu, objednávkový systém, postaveno na Umbraco a Microsoft Commerce Server 2009
 • Intranet aplikace - správa produktového katalogu, marketingových akcí s vazbou na internet aplikaci
 • Použité technologie: Microsoft Commerce Server 2009, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, .NET Winform, Umbraco CMS
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Spofadental
  Zdravotnictví
  Popis:
 • Internet aplikace – prezentace produktového katalogu, objednávkový systém, postaveno na Umbraco a Microsoft Commerce Server 2009
 • Intranet aplikace - správa produktového katalogu, marketingových akcí s vazbou na internet aplikaci
 • Použité technologie: Microsoft Commerce Server 2009, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, .NET Winform, Umbraco CMS
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Ministerstvo zemědělství ČR
  Státní správa
  Popis:
 • Implementace prosesů pro řízení zakázek malého rozsahu
 • více než 15 procesních map.
 • Integrace s MS Office Sharepoint 2007
 • Použité technologie: MOSS, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation, Entity framework
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Asociací provozovatelů mobilních sítí (APMS)
  Telekomunikace
  Popis:
 • Internet aplikace - Správa databáse premiových telefonních čísel, ATX a SMS placené služby
 • Internet aplikace – objednávkový systém pro poskytovatele audiotextových služeb
 • Intranet aplikace – provázání na interní systémy operátorů
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  T-Mobile s.r.o.
  Telekomunikace
  Popis:
 • Intranet aplikace - Správa databáse telefonních čísel, rozsahy, ATX a SMS placené služby
 • Intranet aplikace – správa routování ATX čísel mezi operatory
 • DB mobilních telefonů a doplňků pro mobilní telephony
 • Bezpečnostní a zátežové testy T-Mobile eShop
 • Dalších vice než 10 projektů podobného rozsahu
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Content Management Server 2002, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, MOSS 2007
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Intermap Inc.
  Geomapping
  Popis:
 • Intranet aplikace – Sales module, prodej mapových podkladů
 • Platba kreditními kartami
 • Lokalizace na mapě, integrace s Google Maps, Microsoft Virtual Earth
 • Konzultace – scalabilita, bezpečnost, IT infrastruktura
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Microsoft CZ, s.r.o.
  IT
  Popis:
 • MVP konzultace
 • Školení MS technologií (ASP.NET, Sharepoint, Bezpečnost, Scalability)
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Vizrea Inc.
  Komunity,Zábava, IT
  Popis:
 • Billing a shipping system
 • Placení kreditními kartami
 • Publikování obsahu z WWW prohlížeče a mobilních telefonů
 • Multimédia
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Atlas.CZ, a.s.
  Internet, IT
  Popis:
 • Intranet aplikace – Sales module, správa reklamy
 • Internet aplikace – vyhledávání, db firem, komunitní část
 • Konzultace - scalabilita, bezpečnost, IT infrastruktura
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Last.CZ.
  Internet, Cetovní ruch
  Popis:
 • Prodej zájezdů přes internet
 • Konzultace, skalabilita
 • IT správa
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Mediatel, a.s.
  Telekomunikace, Reklama
  Popis:
 • Internet aplikace – vyhledávání, db firem, lokalizace na mapě, integrace s Google Maps
 • Konzultace
 • Použité technologie: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, C++
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Škofin s.r.o.
  Finance
  Popis:
 • Migrace verze Sharepoint 2003 na Microsoft Office Sharepoint 2007 Standart. Jednalo se celkem o 550 Sites
 • Interní aplikace - Příchod zamestnance a zavedení do IS, Seznam zaměstnanců, Schvalování dovolenek, Schvalování služebních cest, Schvalování školení
 • Použité technologie: Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, MOSS 2007, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Garris s.r.o.
  Poradenství
  Popis:
 • Vytvoření intranetové aplikace v .NET a WSS 3.0
 • Interní aplikace - Telefónní seznam, karta zaměstanance, přehled dovolené, vyučtování (telefony, tiskárny), správa majetku, rezervace majetku
 • Použité technologie: WSS 3.0, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework 3.5, C#, ASP.NET
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  BTS s.r.o.
  Finance
  Popis:
 • Implementace portálu
 • Rychlejší a efektivnější přístup k potřebným informacím (efektivní a řízené sdílení dokumentů, informovanost o změnách v dokumentech a stavu práce na projektech)
 • Rychlost a jednoduchost vyhledávání
 • Uživatelsky jednoduché a příjemné pracovní prostředí
 • Integrace s MS Office systémy
 • Použité technologie: Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, MOSS 2007, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Marco s.r.o.
  Manufacturing, Stavebnictví
  Popis:
 • Implementace portálu
 • Vybudaváni cca 10 jednoduchých aplikacií na podporu byznys procesů
 • Programováni vlastních komponent
 • Uživatelsky jednoduché a příjemné pracovní prostředí
 • Integrace s MS Office systémy
 • Použité technologie: WSS 3.0, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  SEW s.r.o.
  Manufacturing
  Popis:
 • Migrace z verze WSS 2.0 na verzi WSS 3.0
 • Aplikace na Evidence projektů
 • Seznam zamestnanců
 • Uživatelsky jednoduché a příjemné pracovní prostředí
 • Univerzální workflow
 • Použité technologie: WSS 3.0, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha, tel.:
  Kontakt zákazník:

  Emris s.r.o.
  IT
  Popis:
 • Dodávka aplikacií, component, custom field, handlerů a workflows pro firmu Emris.
 • Použité technologie: MOSS 2007, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft .NET Framework, C#, ASP.NET, Windows Workflow Foundation
  Kontakt Devmasters: Michal Bláha
  Kontakt zákazník:


  k obsahu ↑  design by inganno